GUBERNATORKI 1568
WŁADCZYNIE 1550

Karen Christoffersdatter Gyldenstierne (1544-1613)

Była najstarszym dzieckiem Christoffera Gyldenstierne i Anny Parsberg. Znana także jako Karen Gyldenstjerne til Stjernholm.. Po śmierci męża, Holgera Ottesena Rosenkrantza, zarządzała przez pewien okres (1575-1576) jego hrabstwem. Rosenkrantz był gubernatorem w Norwegii, a potem dowódcą wojskowym królestwa. Była także odpowiedzialna za obszerne majątki odziedziczone przez jej synów, dopóty, dopóki nie stali się pełnoletni. Budowała wiele domów i kościół w Uth. Zbierała pieśni ludowe. Ok. 1590 r. przeprowadziła się do Skt. Hans Kloster w Horsens, który przemianowała na Stjernholm.