PRZYWÓDCZYNIE PARTII
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990 
PREMIERZY W BYŁEJ JUGOSŁAWII

Kaqusha Jashari

Urodziła się 16.VIII.1946 r. w Skenderaj. Jej matka była Czarnogórką. Ukończyła technikum, a potem studia na Politechnice.

1969-1971 nauczycielka w Technikum w Prisztinie,
1971-1975 dyrektorka ds. technicznych w przedsiębiorstwie budowlanym w Ferizaj,
1975-1988 piastowała wysokie stanowiska w KSAK,
10.III.1987-09.V.1989 premier Kosowa (zmuszona do odejścia po pierwszych niepokojach w republice),
1989-1991 dyrektorka Kosowskiego Funduszu Drogowego,

1989 (do 17.XI) pierwsza sekretarz Komunistycznej Partii Kosowa,
1991-2008 przewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Kosowa (PSDK)
,
1991-1999 właścicielka prywatnej firmy,
1999-2007 dyrektorka Kosowskiego Dyrektoriatu Drogowego,
2000 członkini Tymczasowej Rady Kosowa (parlamentu),
13.XII.2007- członkini Zgromadzenia (parlamentu)
2008- przewodnicząca forum socjaldemokratek.