SZEFOWE RZĄDÓW W LATACH 2295-1935
WŁADCZYNIE

Kaikhusrau Jahan Begum Sahiba

Znana także jako Sarkar Amman lub Shah Jahan. Urodziła się 09.VII.1858 r. w Bhopalu jako córka Jej Wysokości Nawab Sultany Shah Jahan Begum Sahiby, władczyni Bhopalu, i jej pierwszego męża, generała Nasira ud-Daula, Nawab Baqi Muhammada Khana Bahadura. Była ich jedynym dzieckiem, które dożyło dorosłości.  16.XI.1868 r. została oficjalną dziedziczką swej matki. 01.II.1874 r., w Shaukat Mahal w Bhopalu, wyszła za mąż za Jego Wysokość Alego Jaha, Ihtishama ul-Mulka, Nasira ud-Daula, Nawaba Ahmada 'Alego Khana Bahadura, Sultana Dulha Sahib. Z tego związku pochodzili: 'Ali Jah, Nawab Hafiz Sir Muhammad Nasru'llah Khan Sahib Bahadur, Al-Haj Mohsin ul-Mulk, Nawab Hafiz Muhammad Ubaidu'llah Khan Sahib Bahadur i Al-Haj Nawabzada Hafiz Muhammad Hamidu'llah Khan. Oprócz nich mieli jeszcze dwie córki.

Wstąpiła na tron 16.VI.1901 r., po śmierci tej ostatniej. Mąż nowej władczyni zmarł 04.I.1902 r. Ona sama w latach 1901-1902 była dodatkowo premierem (głównym ministrem) Bhopalu. Kaikhusrau była silną władczynią, która zreformowała administrację państwową. W 1918 r. wprowadziła obowiązkową edukację na poziomie podstawowym. W 1922 r. ustanowiła Radę Wykonawczą oraz Radę Ustawodawczą. Była wielką reformatorką, podobnie jak jej matka i babka. Zreformowała system podatkowy, armię, sądownictwo i więziennictwo oraz policję. Rozwinęła rolnictwo i zbudowała rozległy system irygacyjny oraz wprowadziła roboty publiczne. Ustanowiła pochodzące z nominacji Radę Państwa i Zgromadzenie Ustawodawcze. Namawiała do wprowadzenia wyborów na poziomie municypalnym. Najważniejszym spadkiem po niej jest system publicznej opieki zdrowotnej. Wprowadziła powszechny program szczepień, poprawiła system sanitarny, higienę i zaopatrzenie w wodę.

W 1914 r. była przewodniczącą Ogólnoindyjskiej Konferencji Muzułmanek. W latach 1920-1930 piastowała funkcję kanclerza Muzułmańskiego Uniwersytetu Aligarh. Szczególnie interesowała się szkolnictwem publicznym, w tym edukacją kobiet. Budowała instytuty techniczne, szkoły, dbała o wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. W 1926 r. wyjechała do Londynu, aby na tamtejszym dworze królewskim załatwić sprawy związane z zasadami następstwa tronu w Bhopalu. Jeszcze w Londynie, 29.IV.1926 r., abdykowała na rzecz swego syna, Nawaba Hamidullaha Khana. Z kolei jego dziedziczką została jego córka i zarazem wnuczka Kaikhusrau, Abida Sultan. Babka wychowywała ją do swej śmierci w 1930 r. Kaikhusrau opowiadała się za tym, by tron Bhopalu był dziedziczony przez najstarsze dziecko władczyni lub władcy, niezależnie od płci. Po abdykacji nadal działała na rzecz kobiet. Zmarła 12.V.1930 r.