WŁADCZYNIE 1150

Jutta Turyńska

Urodziła się około 1175 r. jako córka hrabiego Turyngii Ludwika III i jego pierwszej żony Małgorzaty Kliwijskiej, siostry hrabiny Adelajdy Kliwijskiej. Przed 1190 r. wyszła za mąż za Dytryka Wettyna, hrabiego zu Groitzsch. Z tego związku pochodziły Agnieszka i Matylda. W 1190 r. Jutta była dziedziczką (po ojcu) Altenwied, Bilstein i Neu-Windeck oraz palatynatu Saksonii. Jej mąż zmarł 13.VI.1207 r. Jutta zmarła po 06.IX.1208 r. Ich druga córka Matylda została później dziedziczką Altenwied.