WŁADCZYNIE 1200

Jutta Turyńska

Urodziła się w 1184 r. jako córka hrabiego Turyngii Hermanna I i jego pierwszej żony Zofii von Sommerschenburg. W 1194 r. poślubiła margrabiego Miśni (od 1210 r. także margrabiego Łużyc) Dytryka. Z tego związku pochodzili: Jadwiga, Otto, Zofia, Konrad, Henryk i Jutta. Dytryk zmarł 18.II.1221 r. W latach 1221-1230 Jutta była, wraz z swym bratem, hrabią Turyngii Ludwikiem IV, regentką w Marchii Miśnieńskiej i Marchii Łużyckiej w imieniu swego syna Henryka. Ludwik próbował zająć posiadłości swego bratanka, ale Jutta nie dopuściła do tego. W 1223 r. wyszła za mąż za hrabiego Poppo VII von Henneberg. Ich dziećmi byli: Hermann I (hrabia von Henneberg-Coburg) i Bertold IV (biskup Würzburga). Jutta zmarła 06.VIII.1235 r. w Schleusingen.