WŁADCZYNIE 1300

Jutta Brandenburska

Urodziła się w 1301 r. jako córka margrabiego brandenburskiego oraz hrabiego Coburga Hermana III Długiego i Anny Habsburżanki. W 1316 r. poślubiła Henryka VIII, hrabiego von Henneberg-Schleusingen. Ich jedynym dzieckiem była Katarzyna von Henneberg-Schleusingen. Henryk VIII zmarł 10.XII.1347 r. Jutta rządziła Coburg-Henneberg do swej śmierci. Zmarła 01.II.1353 r.