WŁADCZYNIE 1350

Julianna Aleksandrowna Twerska

Urodziła się około 1325 r. jako córka księcia Aleksandra Twerskiego i Anastazji Halickiej. W 1350 r. poślubiła wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica. Ich dziećmi byli: Jagiełło (Władysław), Skirigiełło, Korybut (Dymitr), Lingwen (Szymon), Korygiełło (Kazimierz), Wigunt (Aleksander), Świdrygiełło (Bolesław), Kenna (Joanna), Helena, Maria, Wilhaida (Katarzyna), Aleksandra i Jadwiga. W latach 1366-1392 Julianna była księżną Witebska (oprawa wdowia? nadanie męża?). Owdowiała 24.V.1377 r. Po śmierci męża została siostrą zakonną imieniem Marina. Według podań jest też fundatorką najstarszej w Wilnie cerkwi prawosławnej. Zmarła po roku 1392.