WŁADCZYNIE 1-500

Julia Soaemias

Urodziła się około 180 roku jako starsza córka Julii Maesy i Juliusza Avitusa. Jej mężem był Sextus Varius Marcellus, który najpierw zrobił karierę jako ekwita, a potem dostał się do senatu rzymskiego. Miała z nim kilkoro dzieci, w tym Avitusa - przyszłego cesarza Heliogabala. Po zamordowaniu Karakalli i wybuchu rebelii Makrynusa razem z matką wszczęła rewoltę i doprowadziła do ponownej restauracji dynastii Sewerów. Cesarzem został jej syn Heliogabal. Jako matka cesarza, tytułowana Iulia Soaemias Augusta, odgrywała wielką rolę w rządzeniu i administracji państwowej podczas rządów syna. Ustanowiła nawet senaculum mulierum (senat kobiecy) zajmujący się zachowaniem kobiet. Gdy Heliogabal stracił względy senatu i gwardii pretoriańskiej został zamordowany wraz z matką 11.III.222 r. (lub około tej daty). Jej ciało przewleczono przez ulice Rzymu.