WŁADCZYNIE 1-500

Julia Mamaea

Młodsza córka Julii Maesy i Juliusza Avitusa. Wyszła za mąż za Gessiusa Marcianusa i w 208 r. urodziła syna Bassianus, późniejszego cesarza Aleksandra Sewera. Była wraz z matką i starszą siostrą Julią Soaemias na Wschodzie, gdy te, po zamordowaniu cesarza Karakalli i wybuchu rebelii Makrynusa, 15 maja 218 roku wszczęły rewoltę i doprowadziły do ponownej restauracji dynastii Sewerów (cesarzem został syn Julii Soemias - Heliogabal). Ten jednak okazał się bardzo złym cesarzem, więc Julia Maesa wymusiła na nim adopcję swego innego wnuka Aleksandra Sewera. Heliogabal wkrótce potem (w 222 r.) został zamordowany, a na tronie osiadł jego adoptowany "syn". Wtedy to dominującymi figurami politycznymi zostały Julia Maesa i Julia Mamaea. Po śmierci matki w 223/226 r. Mamaea sama zdominowała życie polityczne w Imperium Rzymskim. Jej imperialny tytuł brzmiał: Iulia Augusta, mater Augusti nostri et castrorum et senatus et patriae. Jej pozycja we włądaniu państwem została potwierdzona przez nadanie jej tytułu consors imperii - równoprawnej uczestniczki we władzy. Była bardzo wykształcona, uczestniczyła w dysputach filozoficznych z Orygenesem. W 230/231 r. brała udział wraz z synem w wyprawie na Persów. Zamordowana w 235 roku razem z nim w czasie buntu armii na północy pod wodzą Maksyminusa Traka.