WŁADCZYNIE 1-500

Julia Maesa

Urodziła się w Emessie w Syrii w latach 70-tych drugiego wieku n.e. Jej ojcem był najwyższy kapłan boga słońca Elagabala - Julius Bassianus. Była siostrą Julii Domny, ciotką Karakalli, matką Julii Soaemias - Bassiany i Julii Mammei (ich ojcem był jej mąż Juliusz Avitus), babką cesarza Heliogabala i Sewera Aleksandra. W 193 r. jej szwagier (mąż Julii Domny) Septymiusz Sewer został cesarzem. Wtedy to Maesa osiadła wraz z siostrą w Rzymie. Po zamordowaniu Karakalli i wybuchu rebelii Makrynusa razem z córką Julią Bassianą 15 maja 218 roku wszczęła rewoltę i doprowadziła do ponownej restauracji dynastii Sewerów (cesarzem został syn Julii - Heliogabal). Ten jednak okazał się bardzo złym cesarzem, więc wymusiła na nim adopcję swego innego wnuka Sewera Aleksandra. Heliogabal wkrótce potem został zamordowany, a na tronie osiadł jego adoptowany "syn". Do swej śmierci była bardzo wpływową politycznie osobą w państwie. Zmarła w 3 roku panowania Sewera Aleksandra. Inne źródła mówią, że mogło to nastąpić najwcześniej w 223, a najpóźniej w 226 r. Jej wizerunek z tytułem Augusta pojawiał się na monetach w latach 218 - 225. Po śmierci została deifikowana (jak wcześniej jej siostra Julia Domna) jako Diva Maesa Augusta lub Diva Iulia Augusta.