GUBERNATORKI 1921-1980

Julia Álvarez Resano (1903-1948)

1936-1937 deputowana socjalistyczna w parlamencie,
1937-1938 gubernator Murcii (jako pierwsza kobieta w historii Hiszpanii),
1938 desygnowana na gubernatora Ciudad Real
.

Po przegranej przez republikanów wojnie domowej uda³a siê na wygnanie do Meksyku.