WŁADCZYNIE 1081-1100

Judyta von Böhmen 

Urodziła się ok. 1065 r. jako córka króla Czech Wratysława II i Świętosławy. W 1086 r. wyszła za mąż za hrabiego Wiprecht II von Groitzsch (1050-1124). W tym samym roku została dziedziczką bogatych ziem i oprawy wdowiej: Nisangau, kraju Bautzen i terytoriów naokoło Drezna. Z mężem miała troje dzieci: Wiprechta III, Henryka i Bertę. Judyta zmarła 17.XII.1108 r.