WŁADCZYNIE 1150

Judyta/Jutta Claricia Turyńska

Urodziła się ok. 1133/1134 r. Była córką księcia Szwabii Fryderyka II i Agnieszki z Saarbrücken oraz przyrodnią siostrą cesarza Fryderyka I Barbarossy. W 1147/1150 r. wyszła za mąż za landgrafa Ludwika II Żelaznego z Turyngii. Z tego związku pochodzili: Ludwik III, Herman I,  Henryk III Raspe, hrabia zu Gudensberg, Fryderyk, hrabia von Ziegenhain i Jutta. Ludwik II zmarł 14.X.1172 r. Jego następcą, jako Ludwik III, został najstarszy syn. Judyta/Jutta rządziła landgrafostwem Turyngii w 1180 r., kiedy to jej synowie Ludwik i Herman znajdowali się w niewoli Henryka Lwa. Zmarła 07.VII.1191 r. Pochowano ją obok męża w klasztorze Reinhardsbrunn.