WŁADCZYNIE 1200

Judyta Saska

Była córką księcia Saksonii Albrechta I i Agnieszki Austriackiej. 09.X.1239 r. poślubiła księcia duńskiego Eryka. Dwa lata później wstąpił on na tron Danii jako Eryk IV. Dziećmi Eryka i Judyty były: Zofia, Ingeborga, Agnieszka i Judyta. Podczas burzliwego panowania męża Judyta zarządzała zamkiem w Skanderborgu i brutalnie obchodziła się z pobliskim klasztorem w Øm, konfiskując zboże i inne dobra będące jego własnością. Po śmierci męża wyjechała do Niemiec i tam poślubiła hrabiego Burcharda VIII z Rosenburga. Zmarła w Niemczech po 1250 r.