WŁADCZYNIE 1081-1100

Judyta Zofia Maria Szwabska (Salicka)

Urodziła się 09.IV.1047 r. w Rawennie. Była córką cesarza Niemiec Henryka III i cesarzowej Agnieszki Akwitańskiej. W 1058 r. została zaręczona z księciem (późniejszym królem) węgierskim Salomonem. W 1063 r. wyszła za niego za mąż. Małżeństwo nie było dobrane i oboje małżonkowie nie byli sobie wierni. Po śmierci Salomona, między 1087 a 1091 r., wyszła za mąż za księcia Polski Władysława I Hermana. Urodziła mu 3 córki: nieznaną z imienia żonę ruskiego księcia, Agnieszkę i nieznaną z imienia żonę polskiego możnowładcy, dawniej niesłusznie identyfikowaną z Adelajdą, żoną Dypolda III. Uzyskała duży wpływ na sprawy polityczne w Polsce. Prawdopodobnie była kochanką wojewody i komesa pałacowego na dworze Władysława Hermana - Sieciecha. Razem z nim Judyta Maria starała się odwlec od walki o władzę po ojcu - pierworodnego Zbigniewa. Być może oboje obawiali się, że dorósłszy może ukrócić ich samowolę. Posłali go do żeńskiego klasztoru w Kwedlinburgu, gdzie opatkami były kolejno dwie siostry królowej. Miał się tam sposobić do stanu duchownego. Zbigniew został jednak wykradziony z klasztoru i schronił się u komesa wrocławskiego Magnusa. Uzyskał jego pomoc i zagroził buntem. Judyta i jej partner znaleźli się w opałach. Sieciech w końcu przegrał, podobno stracił nawet oczy. W 1097 roku uczestniczyła w uroczystościach konsekracji katedry gnieźnieńskiej. Zmarła 14.III po 1097 r. Duże jest prawdopodobieństwo, że przeżyła męża czyli zmarła po 1102 r.