WICEPREMIERZY 1920-90

Judit Csehak

Urodziła się 16.I.1940 r. w Szekszárd. W 1964 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny w Budapeszcie. Po studiach pracowała w szpitalu, a potem jako główny lekarz dystryktu przez 8 lat. W latach 1973-76 była głównym urzędnikiem medycznym miasta i dystryktu. W 1976 r. została sekretarzem Związku Zawodowego Pracowników Opieki Zdrowotnej. W latach 1976-82 pracowała w Narodowej Radzie Związków Zawodowych (SZOT). Pełniła w nim następujące funkcje: sekretarza, członkini kierownictwa, a potem przewodniczącej Komitetu Polityki Społecznej SZOT. Od XII.1984 r. do końca 1987 r. była wicepremierem, a od 1987 r. ministrem zdrowia i opieki społecznej oraz członkinią Biura Politycznego Węgierskiej Partii Komunistycznej. Stała na czele tego ministerstwa do 23.V.1990 r., kiedy to został ustanowiony rząd premiera Antalla. Przewodziła Narodowej Radzie ds. Ochrony Zdrowia, Państwowej Komisji Zwalczania Alkoholizmu i Komitetowi Rady Ministrów ds. Polityki Naukowej. W wyborach z 1990 r. została członkinią parlamentu z listy krajowej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), a w 1994 r. zdobyła indywidualny mandat parlamentarny z Veszprému. W latach 1990-94 wchodziła w skład parlamentarnej komisji ds. społecznych i opieki zdrowotnej. Przez 4 lata, od 1994 r. do 1998 r., była jej przewodniczącą. W latach 1994-97 stała na czele zarządu Funduszu Emerytalnego Fraternité. W 1998 r. odeszła z polityki. W latach 1998-2002 pełniła funkcję przewodniczącej rady wyżej wymienionego funduszu. Na początku 2002 r. Péter Medgyessy, kandydat na premiera z ramienia MSZP, poprosił ją o powrót na scenę polityczną. Na wiosnę tego samego roku została ponownie posłanką  z listy krajowej. Od 27.V.2002 r. jest ministrem zdrowia oraz ds. społecznych i rodziny. Jej mężem jest dr. László Békesi. Mają dwoje dorosłych dzieci i troje wnucząt.