PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007
KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

Joyce Bamford-Addo

Urodziła się 26.III.1937 r. Kształciła się w Ola Boarding oraz w rządowych szkołach dla dziewcząt i w Holy Child Senior High School w Cape Coast. W Londynie ukończyła studia prawnicze. W 1961 r. przyjęto ją do tamtejszej palestry. Krótko pracowała w Londynie jako prawniczka. W latach 1961-1963 praktykowała w Ghanie. W 1962 r. została członkinią tamtejszej palestry. Od 27.XII.1963 r. była asystentką prokuratora (assistant state attorney - asesorem prokuratorskim?) w Kancelarii Prokuratora Generalnego. Prokuratorem została 21.IV.1965 r. Potem awansowała wyżej. 21.I.1986 r. objęła funkcję dyrektora ds. oskarżeń publicznych. W okresie 1991-X.2004 zasiadała w Sądzie Najwyższym Ghany. Aktywnie działa na rzecz praw kobiet. W 1991 r., jako pierwsza kobieta, piastowała funkcję spikera Zgromadzenia Konsultatywnego. 07.I.2009 r. została pierwszą kobietą-spikerem Zgromadzenia Narodowego w historii Ghany. 01.X.2010 r. przez kilka godzin pełniła obowiązki prezydenta Ghany w trakcie nieobecności głowy państwa i jego zastępcy. Podobna sytuacja miała miejsce 10.XI.2010 r. Obowiązki prezydenta pełniła do powrotu głowy państwa do kraju. Jej mężem był pan Abankwa, z którym ma pięcioro dzieci i kilkoro wnucząt. Pani Bamford-Addo jest katoliczką.