SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Josianne Collerais

Urodziła się 09.V.1949 r. w Paryżu. Do IV.2010 r. należała do Partii Komunistycznej. Działała także w związkach zawodowych.

1998-2004 radna,
2001-2008 wiceburmistrzyni
Montpellier i radna tego miasta,
III.2004- wiceprezydent regionu
Langwedocja-Roussillon,
25.X-10.XI.2010 p.o. prezydenta
regionu Langwedocja-Roussillon.

Jest matką 2 dzieci i babcią 5 wnucząt.