GUBERNATORKI 1996-1999
SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Josephine Abaijah (1942-)

1971-82 pierwsza kobieta-członkini Parlamentu Narodowego (choć w latach 50-ych inna kobieta została członkinią Rady Ustawodawczej),
1972-87 przewodnicząca partii Papua Besera (Ręce Papui),
1987-? współ-przewodnicząca Partii Papui
,
1989-1991 przewodnicząca tymczasowej komisji (rządu) w Narodowym Okręgu Stołecznym,
1997- członkini Parlamentu Narodowego,
VII.1997-I.2000 gubernator prowincji Milne Bay (jej własna partia usunęła ją z tego urzędu. Później Sąd Najwyższy przywrócił ją na to stanowisko, ale pani
Abaijah nie zdecydowała się go objąć ponownie),
1991 od królowej brytyjskiej otrzymała szlachecki tytuł Dame,
2000- członkini Narodowego Komitetu Bouganville.

Inne źródła podają, że od 1972 r. była przywódczynią niepodległościowej Papuaskiej Partii Wolności, która w latach 90-ych połączyła się z inną partią.