PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Jolanta Ryszarda Danielak

Urodziła się 03.VI.1954 roku w Szczecinku. Ukończyła studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, gdzie uzyskała stopień oficerski. W 1978 rozpoczęła pracę w Ośrodku Przystosowania Społecznego w Czersku (byłe woj. bydgoskie). Od 1979 pracuje w Zielonej Górze, w tym 13 lat w Poradni Zdrowia Psychicznego Zarządu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a od 1991 - w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze. Od 21 lat jest biegłym sądowym w zakresie psychologii klinicznej. Zajmowała się problemami przestępczości nieletnich i przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Od 1994 była radną Rady Miejskiej w Zielonej Górze, a od 1997 - przewodniczącą Rady Miasta Zielona Góra. Jest założycielką Fundacji "Bezpieczne Miasto" i Fundacji "Nasz Dom". Zasiada w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarządzie Lubuskiego Stowarzyszenia "Trzeźwość" i Zarządzie Zespołu Wojewódzkiego ds. Przeciwdziałania HIV i AIDS. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkinią Rady Krajowej tej partii. Od X.2001 r. jest wicemarszałkiem Senatu. Pracuje w Parlamentarnej Grupie Kobiet. Należy do Grup Parlamentarnych: Polsko - Chińskiej i Polsko - Chorwackiej. Pracuje w parlamentarnym Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych. Mąż Romuald jest lekarzem; córki: Agata - studentką Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, Olga studiuje medycynę w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 13.X.2003 do 2005 r. była współprzewodniczącą Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.