WŁADCZYNIE 1250

Jolanta II Burgundzka

Urodziła się w XII.1247 r. jako najstarsza córka Matyldy II de Dampierre, pani Burbonii i hrabiny Nevers, Auxerre i Tonnerre, i Eudoksjusza, księcia Burgundii. Matylda II zmarła w 1262 r. W Burbonii zastąpiła ją siostra Agnieszka. Hrabstwami Nevers, Tonnerre i Auxerre miał zarządzać do swej śmierci jej mąż Eudoksjusz, który zmarł w 1266 lub 1269 r. Córki Matyldy miały objąć swe dziedzictwo w 1273 r. Inna wersja mówi, że Jolanta II objęła we władanie te trzy hrabstwa bezpośrednio po śmierci matki, a w 1273 r. przekazała siostrom Tonnerre (Małgorzacie Burgundzkiej) i Auxerre (Adelajdzie (Alicji) Burgundzkiej). Trzecia wersja jest taka, że wszystkie siostry przejęły rządy nad swymi hrabstwami już w 1262 r. 

Jolanta II w VI.1265 r. poślubiła Jana z Damietty, hrabiego Valois, syna króla Francji Ludwika IX Świętego i Małgorzaty Prowansalskiej. Nie mieli dzieci. Jan zmarł w 1270 r. w Tunisie na dyzenterię podczas siódmej krucjaty. W III.1272 r., w Auxerre, młoda wdowa wyszła za mąż za Roberta III, pana de Bethune i przyszłego hrabiego Flandrii. Ich dziećmi byli: Ludwik I (przyszły hrabia Nevers), Robert, Joanna, Jolanta i Matylda. Hrabina Jolanta II Burgundzka zmarła 02.VI.1280 r.