WŁADCZYNIE 1250

Jolanta I de Châtillon-sur-Marne

Urodziła się około 1222 r. jako córka Agnieszki II de Donzy, hrabiny Tonnerre w latach 1213-1225, oraz hrabiego Saint-Pol Gwidona I. Jej babką po kądzieli była Matylda I de Courtenay, hrabina Tonnerre, Nevers oraz Auxerre. Matka Jolanty zmarła już w 1225 r. Opiekę nad dziewczynką i jej bratem Gaucherem objęła babka Matylda. W 1228 r. Jolanta została żoną Archambauda IX de Dampierre, pana Burbonii. Z tego związku pochodziły dwie córki: Matylda II de Dampierre i Agnieszka. Matylda I w 1250 r. przekazała Jolancie we władanie hrabstwa Nevers, Auxerre i Tonnerre. Jolanta I de Châtillon-sur-Marne zmarła w 1254 r. Nevers przypadło wtedy jej córce Matyldzie II de Dampierre. Auxerre i Tonnerre ponownie znalazły się pod władzą Matyldy I de Courtenay. Zmarła ona w 1256 r. W Auxerre i Tonnerre jej następczynią Matylda II de Dampierre.