WŁADCZYNIE 1350

Jolanta de Villaragut

Urodziła się około 1324 r. (1320/1325) jako córka Berengara de Villaragut i Saury de Majorca. 10.XI.1347 r. poślubiła króla Majorki Jakuba III. Zginął on 25.X.1349 r. w bitwie pod Lluchmayor. W 1352 r. król Francji Jan II Dobry mianował ją wicehrabiną d'Omélas. Była nią do 1362 r. W 1352 r. Jolanta poślubiła Ottona Welfa, księcia Brunszwiku-Grubenhagen, Tarentu i Achai. Zmarła bezpotomnie w 1369 r. (przed 1372 r.).