WŁADCZYNIE 1200

Jolanta de Dreux

Urodziła się w 1218 r. jako córka księcia Bretanii Piotra I Mauclerca (Piotra de Dreux) i Alicji Bretońskiej. W 1235 r. została żoną Hugona XI de Lusignan, hrabiego de La Marche i Angouleme, oraz hrabiną Penthièvre i Porhoët. Z Hugonem miała następujące dzieci: Hugona XII i Alicję de Lusignan. Owdowiała w 1260 r. Zmarła 10.X.1272 r.