PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980

Johanna Bayer

Urodziła się 23.I.1915 r. w Berlinie. Ukończyła gimnazjum w Mödling. W latach 1933-1937 uczęszczała do Hochschule für Bodenkultur (obroniła doktorat z gospodarki mlecznej). Była członkinią zarządu Krajowego Wydziału Kobiecego Landesbauernschaft Steiermark w latach 1938-1942 oraz referentką w parlamencie krajowym ds. gospodarki wiejskiej i leśnej w 1948 r. W roku 1960 kierowała wydziałem ds. gospodarki wiejskiej i leśnej w tym samym parlamencie. Rok później stała na czele Głównej Rady Gospodarczej. Zastępczyni kierowniczki Austriackiego Ruchu Kobiet w kraju związkowym Steiermark. Była członkinią Rady Związkowej z ramienia Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) od 15.IV.1953 r. do 09. IV.1957 r.  Od 01.VII do 31.XII.1953 przewodniczyła tej izbie. Była także posłanką ÖVP w Radzie Narodowej (izbie niższej parlamentu federalnego) od 18.IV.1957 r. do 09.X.1973 r. Zmarła 05.II.2000 r. w Grazu.