WŁADCZYNIE 1350

Joanna z Kentu

Urodziła się 29.IX.1328 r. jako córka Edmunda Woodstocka, 1. hrabiego Kentu, i Małgorzaty Wake, 3. baronowej Wake of Liddell. W 1340 r. pierwszym mężem Joanny został Tomasz Holland. Nie uzyskali jednak koniecznej zgody króla. Zimą 1340 lub 1341 r., gdy Tomasz przebywał za granicą, rodzina zmusiła Joannę do poślubienia Wilhelma Montacute, 2. hrabiego Salisbury. Kilka lat później Tomasz wrócił z krucjaty. Odwołał się do papieża w celu potwierdzenia ważności związku z Joanną i zwrócił się do króla o wyrażenie zgody. Hrabia Salisbury w odpowiedzi uwięził Joannę. Papież Klemens VI w 1349 r. anulował małżeństwo Joanny z Wilhelmem. Tym samym uznał, że jej prawowitym mężem jest Tomasz. Dziećmi tej pary byli: Tomasz, Jan, Joanna i Matylda oraz Edmund. 26.XII.1352 r. zmarł bezpotomnie młodszy brat Joanny, Jan Plantagenet, 3. hrabia Kentu i 4. baron Wake of Lidell. Po jego śmierci Joanna została 4. hrabiną Kentu i 5. baronową Wake of Lidell. Pierwszy małżonek Joanny zmarł 26.XII.1360 r. 

10.X.1361 r. Joanna wyszła za mąż za Edwarda Woodstocka (Czarnego Księcia), księcia Walii. Był on najstarszym synem (następcą tronu) króla Anglii Edwarda III. Edward i Joanna mieli dwóch synów: Edwarda (zmarł w wieku 6 lat) i Ryszarda II. Księżna owdowiała po raz drugi 08.VI.1376 r. 22.VI.1377 r. na tron Anglii wstąpił Ryszard II, jej 10-letni syn. W zastępstwie młodego króla realną władzę sprawował jego stryj, Jan z Gandawy, 1. książę Lancaster. Księżna Joanna do swej śmierci była wpływową politycznie postacią w Anglii. Podziwiano ją za mądrość i urodę. Zmarła 07.VIII.1385 r.