WŁADCZYNIE 1300

Joanna z Chatillon

Była córką konetabla Francji Gauchera de Porcien. W 1306 r. wyszła za mąż za Waltera V, hrabiego Brienne i księcia Aten. Ich dziećmi byli: Walter VI i Izabela z Brienne. Walter V zginął 15.III.1311 r. w bitwie pod Halmyros w Beocji, która zakończyła się zwycięstwem jego katalońskich przeciwników. Wtedy to Joanna została na krótko panującą księżną Aten. Usiłowała utrzymać w swych rękach ateński Akropol, ale bez skutku. Musiała się poddać i wróciła z synem do Francji. Do końca życia zachowała jednak tytuł księżnej Aten. W Grecjii nadal należały do niej Argos i Nauplion. W 1318 r. wysłała z ojcem prośbę do Republiki Weneckiej o pożyczkę na wyposażenie rycerzy, piechoty i statków dla Negroponte i Nauplionu. Spotkała ich odmowa. Do osiągnięcia pełnoletniości przez syna Joanna słała petycje w tej sprawie do króla Neapolu i papieża. Zmarła 16.I.1354 r.