WŁADCZYNIE 1300

Joanna von Pfirt

Urodziła się w 1300 r. w Bazylei w Szwajcarii. Była najstarszą córką hrabiego Ulryka III von Pfirt i Joanny von Mömpelgard. Po śmierci ojca, w III.1324 r., została hrabiną Pfirt i Rougemont. 26.III.1324 r. w Wiedniu poślubiła księcia Austrii i Karyntii Albrechta II Kulawego. Ich dziećmi byli: książę Rudolf IV, Katarzyna, Małgorzata, Fryderyk III, Albrecht III i Leopold III. Księżna słynęła z mądrości i rozwagi. Miała wielki wpływ na sprawy państwa. Paraliżowany przez reumatyzm Albrecht powierzał jej rządy nad swoimi terytoriami. Joanna zmarła 15.XI.1351 r. w Wiedniu po narodzinach ostatniego syna.