WŁADCZYNIE 1250

Joanna Visconti

Była córką Ugolino Viscontiego i Beatrycze d'Este. Jako dziecko w 1298 r. została następczynią swego ojca na stanowisku sędziego Gallury i Cagliari. Była jedynie nominalną władczynia, ponieważ jej ojciec został wcześniej pozbawiony obu urzędów przez Republikę Pizy. Joanna domagała się swych praw na Sardynii i wreszcie sprzedała swoje roszczenia swym krewnym, Viscontin z Mediolanu. 13.XI.1309 r. poślubiła Rizzardo da Camino, hrabiego Cenedy i pana Treviso. W 1328 r. Gwelfowie przyznali jej pensję. Zmarła w 1339 r.