WŁADCZYNIE 1400

Joanna II

Urodziła się 23.VI.1373 r. w Zadarze w Dalmacji jako córka Karola III z Durazzo, króla Neapolu, i królowej Małgorzaty Andegaweńskiej. Między 13.X a 13.XI.1401 r. poś;ubiła w Wiedniu księcia Styrii i Austrii Wilhelma Uprzejmego. Nie mieli potomstwa. Joanna owdowiała 15.VII.1406 r.