WŁADCZYNIE 1300

Joanna I de Montpensier

Urodziła się 10.VII.1345 r. jako córka Piotra I de Montpensier, pana Montpensier oraz hrabiego Dreux i Braine, oraz Izabeli de Melun. Ojciec Joanny zmarł już 03.XI.1345 r. Maleńka Joanna została panią Montpensier oraz hrabiną Dreux i Braine. Zmarła 22.VIII.1346 r. Jej następczynią została ciotka, Joanna II.