WŁADCZYNIE 1350

Joanna de Vendôme

Urodziła się w V.1371 r. jako córka Boucharda VII, hrabiego Vendôme i Castres, oraz Izabeli de Burbon. Matka zmarła przy jej narodzinach. Ojciec zmarł w XI.1371 r. Dziewczynka została wtedy panującą hrabiną Vendôme i Castres. Regencję w jej imieniu sprawowała babka ojczysta, Joanna de Ponthieu. Dziecko zmarło w 1372 r. Następczynią Joanny została jej ciotka Katarzyna de Vendôme.