WŁADCZYNIE 1350

Joanna de Ponthieu

Była córką Jana de Ponthieu, hrabiego Aumale, i Katarzyny z Artois. W 1342 r. została żoną Jana VI, hrabiego Vendôme i Castres. Ich dziećmi byli Bouchard VII i Katarzyna de Vendôme. Joanna owdowiała w 1365 r. Następcą Jana został ich syn. Bouchard VII zmarł w XI.1371 r. Panującą hrabiną Vendôme i Castres została jego jedyna córka, półroczna Joanna de Vendôme. Regencję w jej imieniu sprawowała babka ojczysta, Joanna de Ponthieu. Dziecko zmarło w 1372 r. Następczynią Joanny została jej ciotka Katarzyna de Vendôme. Joanna de Ponthieu zmarła w 1376 r.