WŁADCZYNIE 1350

Joanna de Clermont

Urodziła się w 1311/1312 r. jako córka Ludwika I de Clermont, hrabiego Clermont-en-Beauvaisis i pana Burbonii (później księcia Burbonii), oraz Marii z Hainaut. 03.VIII.1324 r. poślubiła Gwidona VII, hrabiego Lyonnais i Forez. Ich dziećmi byli: Joanna, Ludwik, Jan II i Odile (zmarła młodo). Gwidon VII zmarł 23.VI.1358 r. Jego następcą został Ludwik, który zginął 06.IV.1362 r. w bitwie pod Brignais. Kolejnym władcą został Jan II, który zmarł 15.V.1372 r. Wtedy to Joanna została hrabiną Lyonnais i Forez. W tym samym roku jej następczynią została jej wnuczka Anna z Owernii. Joanna zmarła 30.XII.1402 r.