WŁADCZYNIE 1300

Joanna

Urodziła się w 1344 r. jako córka Karola z Durazzo, księcia Durazzo i hrabiego Graviny, oraz Marii Andegaweńskiej, hrabiny Alby i młodszej siostry królowej Neapolu Joanny I Andegaweńskiej. Ojciec Joanny został stracony przez króla Węgier Ludwika I Wielkiego 23.I.1348 r. Wtedy to Joanna została panującą księżną Durazzo. W 1366 r. poślubiła Ludwika z Évreux, hrabiego Beaumont-le-Roger. Został on księciem Durazzo na mocy "de jure uxoris". Księstwo Durazzo w 1368 r. zostało zdobyte przez Karola Thopię. Ludwik zginął 12.XI.1376 r. Potem kolejnym mężem Joanny został Robert IV z Artois, hrabia Eu. Księżna zmarła bezdzietnie w 1387 r.