SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1947-1990

Joan Kirner

Urodziła się 20.VI.1938 r. w Melbourne jako Joan Elizabeth Hood. Uczęszczała do Penleigh Presbyterian Girls Schools oraz the University High School w rodzinnym mieście. Ukończyła Uniwersytet Melbourne i, w końcu lat 50-ych, rozpoczęła karierę nauczycielską. 14.I.1960 r. wyszła za mąż za Raya Kirnera, z którym ma dwóch synów i córkę. Edukacja ich dzieci przyczyniła się do późniejszej kariery politycznej Joan. Zaczęła działać na rzecz poprawy systemu edukacji oraz szkół bardziej przyjaznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Poprzez różne organizacje rodzicielskie lobbowała u wielu polityków (w tym ministrów). Pierwszym ważnym krokiem było ustanowienie na początku lat 70-ych, przez rząd Whitlama, Australijskiej Komisji Szkolnej. W 1979 r. pani Kirner zasiadła w niej jako reprezentantka organizacji rodzicielskich. W 1975 r. została pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącej Australijskiej Rady ds. Stanowych Organizacji Szkolnych. W latach 1972-77 stała na czele Wiktoriańskiej Federacji Stanowych Szkolnych Klubów Rodzicielskich. W 1982 r. została członkinią parlamentu stanu Wiktoria z ramienia Australijskiej Partii Pracy (ALP). W latach 1985-1988 była stanowym ministrem konserwacji, lasów i ziem. W 1988 r. została ministrem edukacji oraz wicepremierem. W okresie 09.VIII.1990-06.X.1992 była pierwszą w historii stanu Wiktoria kobietą-premierem. Były to bardzo trudne lata i laburzyści przegrali wybory w 1992 r. Potem, przez krótki okres była, liderką opozycji oraz ministrem ds. etnicznych, a także ministrem ds. kobiet w Gabinecie Cieni. Na początku lat 90-ych była najpierw wiceprzewodniczącą, a potem przewodniczącą ALP w stanie Wiktoria. W 1994 r. odeszła z parlamentu. Joan Kirner aktywnie działa na rzecz zwiększenia liczby kobiet w polityce. W 1996 r. była współzałożycielką Emily’s List, organizacji działającej właśnie w tym kierunku.