WŁADCZYNIE 1-500

Jingū Kōgō (ok. 169-269)

Pół-legendarna postać. Miała pochodzić od legendarnej cesarzowej Jummu (Sanohiko). Była córką księcia Okinagi no Sukune. Jej mężem był Chūai, 14-y cesarz Japonii, również pół-legendarna postać. Jej mąż zmarł w 200 r. podczas wyprawy na Koreę. Ciężarna Jingū Kōgō odmówiła wstąpienia na tron, ale objęła władzę jako regentka w imieniu swego nienarodzonego syna. Najechała na Koreę i narzuciła swoje zwierzchnictwo królom Koryo, Pekche i Silla. Po powrocie do kraju urodziła syna, przyszłego cesarza Ōjin. Rządziła Japonią do swej śmierci w 269 r.