WŁADCZYNIE 316-1

Jie You [Xieyou] (ok. 121-49 p.n.e.)

W 87 r. p.n.e. zmarła Liu Xijun, żona władcy plemienia Wusun Jun Xumi. Wtedy to włodarze królestwa Han postanowili ożenić go z ich inną księżniczką, Jie You. Tak też się stało. Towarzyszyła jej dama dworu, Feng Liao (później sławna dyplomatka). Inne źródła mówią, że do tego małżeństwa doszło około 140 r. p.n.e. Po śmierci Juna Xumi, Jie You wyszła za mąż za młodszego brata swego męża i dziedzica tronu, Wenga Guimi (Wongguimi), którego także przeżyła. Potem jej mężem został pasierb Wenga oraz syn Juna Xumi i jego żony z plemienia Xiongnus, Nimi. Ale tron objął najstarszy syn Jie You i Juna Xumi, Yuan Guimi. Nimi zmusił ją jednak do usunięcia się na bok i zagroził nowemu władcy. Nimi okazał się złym władcą, sprowadzając nieszczęścia na swoich poddanych. W odpowiedzi Jie You wezwała oddziały wojskowe Han na pomoc. Pomogły one zwyciężyć wojskom Yuana Guimi w bitwie z Xi Shenshou, synem Nimi. Sam Nimi został zamordowany przez Jioutu (Wujiutu), rebelianta z gór Tienszan, który potem został następcą Yuana Guimi. Zamiast wezwać oddziały Han do ataku na Jioutu, Jie You dążyła do pokojowego rozwiązania. Zwróciła się tutaj o pomoc do swej damy dworu i dyplomatki, Feng Liao. Te walki stawiały w wielkim niebezpieczeństwie Wusunów wobec Xiongnu. Feng Liao wyszła za mąż za generała Wusunów, który był bliskim przyjacielem nowego władcy. Ten zaś był skłonny do przymierza z Xiongnungami. Feng Liao wytłumaczyła Wujiutu jak niepewna jest jego pozycja i skłoniła do oddania władzy. Jie You zapobiegła katastrofalnej wojnie frakcji w plemieniu Wusunów. Później jej dzieci rozciągnęły wpływy Han w Azji Środkowej: jej najstarszy syn został władcą Wusunów, drugi syn - królem Szacze (regionu sprzymierzonego z Wusunami). Jej najstarsza córka, Diszi, została żoną króla Guizi, sprzymierzeńca Wusunów i Han. Młodsza córka wyszła za mąż za arystokratę Wusunów, Ruohu Linhou.