KOBIETY P.O.-PREMIERA
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Janet Gwenett Bostwick

Urodziła się 30.X.1939 r. w Nassau jako córka Nicka i Lois Musgrove. Uczęszczała do południowej Prywatnej Szkoły Podstawowej oraz do szkoły średniej. Była uczennicą Rządowej Szkoły Średniej, gdzie została przewodniczącą. Studiowała handel, a w latach 1966-71 jako studentka prawa praktykowała w urzędzie Prokuratora Generalnego Bahamów. W latach 1957-60 była stenografem w Departamencie Prawnym, następnie, w okresie 1961-67, prywatnym sekretarzem Prokuratora Generalnego oraz urzędnikiem administracyjnym w okresie 1967-71. W IV.1971 r. weszła w skład palestry. Od 1971 do 1974 r. była radcą (adwokatem) koronnym i prokuratorem koronnym w latach 1972-74. Janet Bostwick pełniła funkcję sędziego pokoju, a od 1980 do 1981 r. była przewodniczącą Stowarzyszenia Palestry Bahamów. W roku 1977 została senatorem, a w 1982 r. została pierwszą kobietą zasiadającą w Izbie Zgromadzenia Bahamów. Podczas swojej kariery politycznej obejmowała następujące stanowiska rządowe: ministra służb społecznych, ubezpieczeń narodowych, mieszkalnictwa i pracy (VIII.1992-VIII.93), ministra sprawiedliwości i imigracji (1994-95) oraz ministra ds. kobiet (1995-2002). Od 09.I.1995 r. do 2002 r. była ministrem spraw zagranicznych. Od 19.X.1995 r. do 2001 r. była Prokuratorem Generalnym.  W 1998 r., jako pierwsza w historii swego kraju kobieta, pełniła obowiązki premiera, gdy szef rządu Hubdert Ingraham i wicepremier Frank Watson byli za granicą. Ponownie na czele rządu stanęła w VIII.2000 r. Była przewodniczącą Karaibskich Kobiet na rzecz Demokracji. Działała w harcerstwie dziewcząt. Była sekretarzem generalnym Związku Służb Publicznych Bahamów. Jest członkinią Wolnego Frontu Narodowego (FNM) i była przewodniczącą Stowarzyszenia Kobiet w tej partii.  Wyszła za mąż za prokuratora Johna Henry'ego Bostwicka, który do 1992 r. był przewodniczącym Senatu oraz parlamentarnym liderem FNM. Mają 4 dzieci.