PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Jane Halton

Od 2002 r. jest sekretarzem Departamentu Zdrowia i Osób Starszych w australijskim rządzie. 15.V.2007 r. została przewodniczącą Światowego Zgromadzenia Zdrowia (wchodzącego w skład Światowej Organizacji Zdrowia).