WŁADCZYNIE 1400

Jakobina Bawarska

Urodziła się 16.VIII.1401 r. w Quesnoy jako córka Wilhelma II, księcia Bawarii-Straubing oraz hrabiego Hainaut, Holandii i Zelandii, i Małgorzaty Burgundzkiej, hrabinę Mortagne [Mortain]. 06.VIII.1415 r. poślubiła Jana Walezjusza, młodszego syna króla Francji Karola VI Szalonego i Izabeli Wittelsbach. Małżeństwo to było bezdzietne. Jan i Jakobiny wychowywali się razem na dworze jej ojca. 15.XII.1415 r., po śmierci swego starszego brata Ludwika, Jan został delfinem Francji. Zmarł jednak 05.IV.1417 r. 31.V.1417 r., po śmierci ojca, Jakobina została księżną Bawarii-Straubing, hrabiną Hainaut, Holandii, Zelandii i Ponthieu oraz panią Fryzji.

Rywalem Jakobiny w walce o władzę był jej stryj Jan III, biskup Liège. Księżna miała jednak poparcie holenderskich miast i ubogiej szlachty. 18,IV.1418 r. po zabiegach swego stryja, księcia Burgundi Jana bez Trwogi, poślubiła w Hadze księcia Brabancji Jana IV. Związek ten nie był szczęścliwy, gdyż mąż był słabym człowiekiem. Jan III zażądał hrabstw Jakobiny i wzniecił wojnę domową. Rok później Jakobina podpisała z nim traktat pokojowy, który nie przetrwał długo. Walki toczyły się do śmierci Jana w 1425 r.

Jakobina wkrótce potem porzuciła męża i popłynęła do Anglii na zaproszenie króla Henryka V. Małżeństwo z Janem anulowano. Około 1422 r. hrabina poślubiła Humphreya Lancastera, 1. księcia Gloucester. Podczas tego małżeństwa Jakobina raz zaszła w ciążę, ale poroniła w 1424 r. Małżeństwo to nie było udane, a ponadto uwikłało księcia walki o dziedzictwo żony w Niderlandach na które chęć miał także książę Burgundii Filip III Dobry.  Humphrey ostatecznie zrezygnował z walki o trzy wspomniane hrabstwa i rozpoczął starania na dworze papieskim o unieważnienie małżeństwa. 09.VII.1428 r. otrzymał upragniony rozwód, gdyż kuria papieska uznała za ważne poprzednie małżeństwo Jakobiny z Janem IV Brabanckim. Rok wcześniej wojska burgundzkie zajęły Hainaut. Po 7 latach walk i parokrotnym uwięzieniu swojej konkurentki, Filip został przez nią mianowany dziedzicem wszystkich trzech hrabstw po jej bezdzietnej śmierci. Jakobina zachowała swoje tytuły, ale realna władza w hrabstwach przeszła na Filipa. Jakobina ze swej strony zobowiązała się również nie wejść w związek małżeński bez zgody Filipa. Gdy to uczyniła w 1432 r. przekazała swoje tytuły Filipowi, który stał się od IV.1432 r. hrabią Hainaut (jako Filip I), hrabią Holandii (jako Filip I) i hrabią Zelandii (jako Filip I). 01.VIII.1432 r. ostatnim mężem Jakobiny został Frank van Borselen, hrabia Borselen. Ten związek był szczęśliwy, ale bezdzietny. Jakobina Bawarska zmarła 8/9.X.1436 r. w Teijlingen.