WŁADCZYNIE 1100

Jadwiga von Gudensberg

Urodziła się ok. 1098/1110 r. jako jedyna córka Giso IV, hrabiego von Gudensberg, i Kunegundy von Bilstein. Przed 1122 r. wyszła za mąż za Ludwika I, landgrafa Turyngii. W latach 1137-1148 była suwerenną hrabiną Gudensberg-Orlamünde i Arnshaugh. Jej mąż zmarł w 1128 r. Cztery tygodnie później urodziła syna, Ludwika II. W latach 1140-1144 rządziła Turyngią w jego imieniu jako regentka. Zmarła w 1148 r.