WŁADCZYNIE 1100

Jadwiga von Assel-Woltingerode

Urodziła się ok. 1075/1080 r. jako córka Poppo III von Assel-Woltingerode, margrabiego Istrii, i Richardis von Sponheim. Jej pierwszym mężem był Hermann I, hrabia von Windberg-Ratelberg-Winzenburg. Ich dziećmi byli: Beatrycze (przyszła opatka klasztoru Kwedlinburg), hrabia Hermann II, Konrad, Matylda (Jutta) i Zofia. W 1122 r., po śmierci męża, została regentką w imieniu syna Hermanna. Są nawet dokumenty, które opisują ją jako suwerenną hrabinę, nie tylko regentkę. Około 1123 r. po raz drugi wyszła za mąż za Adalberta II, hrabiego von Bogen. Z tego związku pochodzili: hrabia Adalbert III, Berthold II, Hartwig (hrabia von Natternberg) i Heilwig (opatka klasztoru Geisenfeld). Hrabina Jadwiga zmarła 01.XII.1162 r. w klasztorze Windberg.