WŁADCZYNIE 1000-1100

Jadwiga Bretońska

Urodziła się po 1018 r. jako córka księcia Bretanii Alana III i Berty z Blois. W 1066 r. wyszła za mąż za Hoëla II, hrabiego Nantes i Cornouaille. Ich dziećmi byli: Alan IV Młodszy, Mateusz II (hrabia Nantes), Odon, Adelajda i Jadwiga. Inne źródła mówią, że owocami tego związku byli: Alan IV Młodszy, Mateusz II (hrabia Nantes), Odon, Hildeberga, Benedykt i Adela. 11.XII.1066 r., po bezpotomnej śmierci swego brata Conana II, Jadwiga została księżną Bretanii. Hoël II został księciem Bretanii na mocy "jure uxoris". Jadwiga zmarła 19.VIII.1072 r. Od tego czasu prawa jej męża do władania Bretanią zaczęły być kwestionowane.