WŁADCZYNIE 1300

Jadwiga Holsztyńska

Urodziła się w 1260 r. jako córka Gerarda I, hrabiego Holsztynu, i Elżbiety Meklemburskiej. 11.XI.1276 r. poślubiła księcia Sudermanii Magnusa, który w 1278 r. został królem Szwecji Magnusem III Birgerssonem. Z tego związku pochodzili: Eryk (zmarł w 1279 r.), Birger (król Szwecji do 1318 r.), Eryk (książę Sudermanii), Waldemar (książę Finlandii), Ryksa i Ingeborga. Jadwiga owdowiała 18.XII.1290 r. W latach 1290-1318 władcą Szwecji był Birger. Po jego usunięciu, szlachta szwedzka w 1319 r. na swego nowego władcę obrała Magnusa II Smeka (panującego w Norwegii jako Magnus VII), syna księcia Sudermanii Eryka (zabitego w 1318 r.) i zarazem wnuka Jadwigi. Chłopiec miał zaledwie 3 lata, więc regentkami Norwegii i Szwecji w jego imieniu były matka Ingeborga Håkansdotter, ciotka Ingeborga Eriksdottir i babka Jadwiga. Królowa Jadwiga zmarła w 1324 r.