PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1730-1980
GŁOWY REPUBLIK W ZSRR
WICEPREMIERZY W ZSRR

Jadgar Sadykowna Nasreddinowa (1920-)

Ta matka kilkorga dzieci zdobyła wykształcenie techniczne. Pracowała jako inżynier przy budowie elektrowni, rurociągu gazowego, studia telewizyjnego i reaktora atomowego.
W latach 1952-59 była wicepremierem i ministrem przemysłu budowlanego w Uzbeckiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Od 24.III.1959 r. do 25.IX.1970 r. była przewodniczącą Rady Najwyższej (parlamentu) i prezydentem Uzbekistanu. W latach 1970-74 pełniła funkcję przewodniczącej Izby Federalnej w Radzie Najwyższej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.