KOBIETY P.O.-PREMIERA

Jacqui Quinn-Leandro

Urodziła się 20.XI.1965 r. Była uczennicą w następujących szkołach: Szkole Trójcy Świętej, Szkole Podstawowej Pięciu Wysp, Pilgrim High School, Ottos Comprehensive and The Antigua Girl’s High School. Zdobyła stopień bakałarza nauk humanistycznych pierwszego stopnia  z zakresu sztuki i komunikacji masowej na Uniwersytecie Indii Zachodnich, stopień magistra z zakresu studiów latynoamerykańskich i karaibskich na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz stopień doktora z zakresu komunikacji na Uniwersytecie Mc Gill w Kanadzie. Od IX.1985 do XI.1997 r. była dziennikarką w Telewizji ABS. W okresie I.1991-XI.1997 była tam szefową wiadomości i spraw aktualnych. Była także urzędniczką odpowiedzialną za zasoby ludzkie i marketing w Antigua Barbuda Investment Bank, konsultantką ds. komunikacji w Karaibskiej Organizacji Planowania Rodziny (Caribbean Family Planning Affiliation, organizacji pozarządowej zajmującej się planowaniu rodziny, zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu na Karaibach) oraz konsultantką ds. komunikacji w Antigua Commercial Bank wchodzącego w skład Hadeed Corporate Group. W 1999 r. została jedną z dwóch kobiet przyjętych w skład Klubu Rotary w Antigui. Należy do Zjednoczonej Partii Postępowej. 23.III.2004 r. jako pierwsza kobieta w historii została członkinią Izby Reprezentantów w Antigui i Barbudzie. Uzyskała największą liczbę głosów w historii swego kraju. Od 27.III.2004 do 07.I.2005 r. była ministrem stanu w Kancelarii Premiera odpowiedzialną za informację, transmisję i administrację publiczną. Od 07.I.2005 r. była ministrem pracy, administracji publicznej i wzmacniania (uwłasnowolnieniu) grup dyskryminowanych (empowerment). W styczniu (20-24-?) 2005 r., również jako pierwsza kobieta w historii swego kraju, pełniła obowiązki premiera. 17.III.2009 r., po wygranych przez jej ugrupowanie wyborach parlamentarnych, objęła stanowisko ministra edukacji, równości płci, sportu i młodzieży. Jej mężem jest inżynier Denis Leandro. Mają 2 dzieci.