SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000
SZEFOWE PARLAMENTÓW LOKALNYCH

Jacqueline Maurer-Mayor

Urodziła się 22.VI.1947 r. w Vaulion. Z wykształcenia jest sekretarką. Pracowała w tym zawodzie w latach 1967-1973. Od 1981 r. do 1997 r. zasiadała w radzie dyrektorów (zarządzie) Company Innovation S.A. W latach 1983-1992 była członkinią kierownictwa Szwajcarskiej Partii Radykalno-Demokratycznej (FDP). W okresach 1978-1986 i 1990-1997 była posłanką w Wielkiej Radzie (parlamencie) kantonu Vaud. W 1996 r. piastowała funkcję przewodniczącej parlamentu. 02.II.1997 r. została wybrana do rady (rządu) kantonu Vaud. 03.III.1997 r. objęła funkcję szefowej Departamentu (Ministerstwa) Gospodarki. W okresie 01.I-31.XII.1999 była wicepremierem rządu kantonalnego. Na czele tego ostatniego stała dwa razy: 01.I-31.XII.2000 i 01.I-31.XII.2004. Jej mężem jest Daniel Maurer.