WŁADCZYNIE 1350

Izabela z Thouars

Była córką Joanny II, hrabiny Dreux i Braine oraz pani Montpensier, i Ludwika I z Thouars. W 1365 r., po śmierci brata Szymona, objęła władzę nad hrabstwami Dreux i Braine. Przez 12 lat rządziła nimi wraz z siostrami Petronelą i Małgorzatą. Mężami Izabeli byli: Gwidon de Nesles (zmarł w 1352 r.), Ingelger I z Amboise (poślubiła go w 1356 r.) i Wilhelm z Harcourt (zmarł w 1400 r.). Jej dziećmi z drugiego małżeństwa byli Ingelger II z Amboise i Piotr II. W 1377 r. siostry sprzedały hrabstwa Dreux i Braine królowi Francji. Izabela zmarła w 1397 r.