WŁADCZYNIE 1350

Izabela z Brienne

Urodziła się w 1306 r. jako córka Waltera V, księcia Aten i hrabiego Brienne, oraz Joanny de Chatillon. Walter V zginął 15.III.1311 r. w bitwie pod Halmyros w Beocji, która zakończyła się zwycięstwem jego katalońskich przeciwników. Wtedy to Joanna została na krótko panującą księżną Aten. Usiłowała utrzymać w swych rękach ateński Akropol, ale bez skutku. Musiała się poddać i wróciła z synem do Francji. Do końca życia zachowała jednak tytuł księżnej Aten. Mężem Izabeli był Walter z Enghien (zmarł w 1345 r.). Z tego związku pochodzili: Walter, Izabela, Sohier, Małgorzata, Ludwik, Jakub, Gwidon, Engelbert I, Franciszka i Joanna. 19.IX.1356 r. zmarł bezpotomnie Walter VI, brat Izabeli. Po jego śmierci została ona: hrabiną Brienne , Lecce i Conversano, panią de Ramerupt, tytularną księżną Aten oraz pretendentką do tronu Jerozolimy, Cypru i Tarentu. Izabela zmarła w 1360 r.